Koolitranspordi toetus puudega lapsele

 

Puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks, kompenseeritakse transpordi kulud. Samuti puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi elukohajärgses koolieelses lasteasutuses.
 
Avaldus esitada 1. jaanuariks ja 1. septembriks.
 
Puudega lapse transporditoetust ei maksta aja eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses ei toimu õppetööd.
 
Toetuse suurus on 64 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on alla 10 kilomeetri, ning 120 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on 10 kilomeetrit ja enam.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869
Tööpiirkond: Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Reili Raamat
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 2468
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila, Koppelmaa, Maidla, Muusika, Pällu, Pärinurme, Tagametsa ja Ääsmäe küla
 
Estelle Laane
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5866 0485
Tööpiirkond: Laagri alevik
 
Pille Toomsalu
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5912 5591
Tööpiirkond: Saue linn ja Vanamõisa küla
 
Triin Taal
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 4224
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Aila, Jõgisoo, Valingu, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara, Viruküla ja Tuula küla