Korrakaitse

Konstaablite vastuvõtuajad

Eestis on üks hädaabinumber 112.

kutsuda saab sellest numbrilt kiirabi, päästjaid ja politseid

Taavo Soodla, piirkonnapolitseinik
alaline töökoht Sauel, Pärnasalu põik 11, tel 612 4555 (Sauel); 612 4515 (Keilas) taavo.soodla@politsei.ee.

vastuvõtt  kolmapäeviti kell 13.00-16.00 

Mariliis Juuse, noorsoopolitseinik
612 4555 (Sauel) ja 612 4516 (Keilas); mariliis.juuse@politsei.ee
vastuvõtt  kolmapäeviti kell 13.00-16.00 


Veiko Randlaine Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juht

alaline töökoht Rahumäe tee 6/1, Tallinn, tel 612 5701; veiko.randlaine@politsei.ee
vastuvõtt iga kuu teine teisipäev 09.00-10.00, eelnevalt palume registreerida telefonil 612  4011.

-----------------------------------------------------------------------

Saue vallal on sõlmitud koostööleping Securitas AS-iga.

Infotelefon 1660
 

Millist ala ja millise intervalliga Securitase patrull Saue vallas katab?

1. Veskitammi – Vae – Hoiu – Redise – Avamaa – Kuuse – Pärnu mnt – Nõlvaku –Vanasilla – Viljaku – Pärnu mnt – Veskitammi
2. Laagri – Pärnu mnt – Keila mnt – Tuula küla - Maidla veehoidla (suvisel perioodil) – Ääsmäe (sh Kasemäe tee) – Jõgisoo – Valingu – Keila mnt – Pärnu mnt – Laagri
3. Laagri (või Saue linn) – Alliku - Allika tee 10 seltsimaja - Kääru tn joogiveepumpla - Vanamõisa vabaajakeskus - Kukerpuu tee - Suurevälja tee – Laagri (või Saue linn)
4. Hüüru mõis

Millised on üldse turvafirma volitused ja võimalused sekkuda?

Turvatöötaja volitused vallaga sõlmitud lepingu alusel on alljärgnevad:

 - Teavitada valla kontaktisikut avastatud asjaoludest, mis ohustavad valla territoorimil asuva vara puutumatust ja terviklikku säilimist, sh tulekahjust ja selle tekkimise ohust jt avastatud asjaoludest, mis võivad tekitada varalist kahju.

- Rakendada valla territoorimil asuva vara ähvardava ohu märkamisel võimalikke seadusega lubatud meetmeid võimalike kahjude vältimiseks ning vastavalt ohu iseloomule teavitama sellest viivitamatult Häirekeskust (112), samuti tagama autopatrulli paiknemise objektil kuni valla kontaktisiku, politsei, tuletõrje- või päästetöötajate saabumiseni.

- Valla territoorimil õigusrikkumise või valla territoorimil asuva vara terviklikkust ja puutumatust ohustava tegevuse avastamisel võtta tarvitusele abinõud õigusrikkujate kinnipidamiseks ja politseitöötajatele üleandmiseks, kui seda nõuab õigusrikkumise iseloom.

- Osutada patrullteenuse käigus valla territoorimil avastatud kannatanule võimaluste piires esmaabi ning võtta vajadusel kasutusele meetmed kannatanute kiireks toimetamiseks raviasutusse.

Patrullmarsruudil liikudes jälgib turvatöötaja alljärgnevaid asjaolusid:

- Avaliku korra eeskirjadest kinnipidamist, osutades erilist tähelepanu joobeseisundis isikutele, alaealiste gruppidele või muudele isikutele, kelle käitumises on näha ilmseid avaliku korra rikkumise tunnuseid. Avastades avaliku korra rikkumise, informeerib sellest viivitamatult politseid ning osutab politseile võimalikku ja vajalikku abi rikkujate tuvastamiseks.

- Heakorraeeskirjadest kinnipidamist, sh tänavate, kõnniteede ja muude avalike kohtade puhtust ja heakorda, prügi mahaloopimist jne. Avastades heakorraeeskirjade rikkumise, informeerib sellest valla kontaktisikut ning osutab vallale ja politseile võimalikku ja vajalikku abi rikkujate tuvastamisel.

- Liikluseeskirjade nõuete täitmist ning liiklusohutuse tagamiseks teede, tänavavalgustuse ning liiklust reguleerivate liiklusmärkide seisukorda. Avastades liikluseeskirjade rikkumise, informeerib sellest viivitamatult politseid ning osutab politseile võimalikku ja vajalikku abi rikkujate tuvastamiseks.

Millist abi konkreetselt vallaelanikul on alust turvafirmalt avalikus ruumis oodata?

Kõikide eelpoolnimetatud asjaolude avastamisel on vallakodanikul õigus teavitada Securitase juhtimiskeskust numbril 1660 või 6139208 võimalikust rikkumisest ning meie turvatöötaja kohustus on minna saadud infot esimesel võimalusel kontrollima ning vajadusel sekkuda.

Kui olukord vajab kohest sekkumist, millal helistada politseile, millal turvafirmale?

Õige oleks teavitada korra rikkumisest kas Securitase juhtimiskeskust või Häirekeskust numbril 112. Mõlemal juhul antakse juhiseid, kuidas edasi käituda, kuid kuna vallal on leping turvaettevõttega, siis esmajärjekorras teavitada meid. Meie turvatöötaja saab seejärel hinnata olukorda ‒ kas sekkuda ise, kutsuda abiväge teiste patrullide näol või kutsuda appi politsei. Tulekahjust või selle tekkimise ohust võiks esmajärjekorras teavitada Häirekeskust numbril 112.