Elektrooniliselt täidetavad taotlused

Kultuuri valdkonna alla laetavad avaldused

TUNNUSTAMINE

Saue Vallavalitsuse tunnustuse taotlus (tänukiri)

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks loa taotlus

 

ÜHEKORDNE TOETUS/TEGEVUSTOETUS/PROJEKTITOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Ühekordse toetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks ühekordse toetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks tegevustoetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks projektitoetuse taotlus

Rahaliste vahendite kasutamise aruanne

Toetuse kasutamise aruanne

 

INVESTEERINGUTOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

 

SPORDIVALDKOND
Sportlase toetuse taotlus

Aruande vorm sportlase toetuse kasutamise kohta

 

HUVITEGEVUSE VALDKOND

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlus