Laagri Kultuurikeskus

(registreeritud nimi Saue valla kultuurikeskus)

Aadress: Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald

E-posti aadress:  laagri@sauekultuur.ee

Ingrid Novikova

Amet:

Laagri kultuurikeskuse juhataja

Telefon:

679 6785, 534 65917

E-posti aadress

ingrid.novikova@sauekultuur.ee

Margot Õunapuu

Amet:

Laagri kultuurikeskuse perenaine

Telefon:

679 6765

E-posti aadress:

margot.ounapuu@sauekultuur.ee

 

Laagri kultuurikeskuse ruumides tegutsevad huviringid

Laagri kultuurikeskuse ruumide rent 

Laagri kultuurikeskus Facebookis

Laagri kultuurikeskuse tegevuse põhieesmärgiks on Laagri piirkonna elanikele võimaluste loomine vaba aja veetmiseks, vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks. Kultuurikeskuse ruumides tegutseb käesoleval hooajal 28 erinevat huviringi.

Kultuurikeskuses korraldatakse erinevaid kultuurisündmusi, koolitusi, seminare, koosolekuid ja koosviibimisi. Suuremaid üritusi korraldatakse kultuurikeskuse õuel ja Jõekääru pargis. Galeriis toimuvad hooaja jooksul kunstinäitused. Esindatud on erinevate žanrite kunstitööd nii elukutselistelt kui ka harrastuskunstnikelt. Töid eksponeeritakse  kultuurikeskuse pikas saalis, fuajees ja teise korruse salongis.

Kohaliku kultuurielu edendamiseks teeb kultuurikeskus koostööd mittetulundusühingute, seltsingute, koolide huviringide, eraisikute ja teiste Saue valla allasutustega, maakonna rahva- ja kultuurimajadega ning äriühingutega.