Laagri kultuurikeskus

Aadress: Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald

E-post:  laagri@sauekultuur.ee

Lilian Urba

Amet:

kultuurijuht

Telefon:

551 6581

E-post:

lilian.urba@sauekultuur.ee

Mait Rebane

Amet:

administraator

Telefon:

679 6765

E-post

laagri.administraator@sauekultuur.ee

Laagri kultuurikeskuse ruumide rent 

Laagri kultuurikeskus Facebookis

Laagri kultuurikeskuse tegevuse põhieesmärk on Laagri piirkonna elanikele võimaluste loomine vaba aja veetmiseks, vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks. Kultuurikeskuse ruumides tegutseb käesoleval hooajal 28 erinevat huviringi.

Kultuurikeskuses korraldatakse erinevaid kultuurisündmusi, koolitusi, seminare, koosolekuid ja koosviibimisi. Suuremaid üritusi korraldatakse kultuurikeskuse õuel ja Jõekääru pargis. Galeriis toimuvad hooaja jooksul kunstinäitused. Esindatud on erinevate žanrite kunstitööd nii elukutselistelt kui ka harrastuskunstnikelt. Töid eksponeeritakse  kultuurikeskuse pikas saalis, fuajees ja teise korruse salongis.

Kohaliku kultuurielu edendamiseks teeb kultuurikeskus koostööd mittetulundusühingute, seltsingute, koolide huviringide, eraisikute ja teiste Saue valla allasutustega, maakonna rahva- ja kultuurimajadega ning äriühingutega.

Laagri kultuurikeskus on erivajadustega inimestele ligipääsetav.

 

Foto: Erik Riikoja