Lasteaia järjekord

Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida.
 
Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil.
 
Saue vald tagab teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias üldjuhul lasteaiakoha 1. septembrist lastele, kes on 30. septembri seisuga vähemalt 3-aastased.
 
 
Taotlusel saab märkida eelistuseks kuni kolm lapse elukohajärgses teeninduspiirkonnas asuvat lasteaeda.
 
Kui teeninduspiirkonna lasteaias on avatud rühm alla 3-aastastele lastele, pakutakse sinna kohti teeninduspiirkonnas elavatele selles vanuses lastele järjekorra alusel, olenemata taotlusel kohakasutamise alguseks märgitud õppeaastast.
 
Arno süsteemis saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest saadetakse taotluse esitanud lapsevanemale Arno kaudu.