Madila küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda.
 
Küla läänepiiriks on Tallinna–Haapsalu raudtee tamm.
 
Madila külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 36 elanikku, neist mehi 22 ja naisi 14.