Madila küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda.
 
Küla läänepiiriks on Tallinna–Haapsalu raudtee tamm.
 
Madila külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 33 elanikku, neist mehi 20 ja naisi 13.