Noortekeskused

 

Saue valla suurim noortekeskus asub Saue linnas - Saue noortekeskus. Ka Ääsmäel on meil noortekeskus Exit ja noortega tegeletakse veel nii Laitses, Haibas, Riisiperes kui Turbas. Täpsema info meie noortekeskuste kohta leiab iga noortekeskuse alt.