Nurme küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda.

Külas asub Alema looduskaitseala (pildil). Kaitseala on loodud 1981. aastal eelkõige ohustatud taimeliikide kaitseks. Näiteks kasvab seal eriti arvukalt käpalisi ning kaitsealustest liikidest ka eesti soojumikas. Oluline on mitmete soole iseloomulike elupaigatüüpide säilitamine.

Nurme külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 85 elanikku, neist mehi 44 ja naisi 41.