Õigusaktid

Saue Vallavolikogu kehtivad määrused (enne 01.01.2018 kehtinud määrused kehtivad ainult ühinemiseelse Saue valla territooriumil, alates 01.01.2018 kehtima hakanud määrused kehtivad kogu uue Saue valla territooriumil)

Saue Linnavolikogu kehtivad määrused (kehtivad ühinemiseelse Saue linna territooriumil)

Nissi Vallavolikogu kehtivad määrused (kehtivad ühinemiseelse Nissi valla territooriumil)

Kernu Vallavolikogu kehtivad määrused (kehtivad ühinemiseelse Kernu valla territooriumil)

 

Saue Vallavalitsuse kehtivad määrused (enne 01.01.2018 kehtinud määrused kehtivad ainult ühinemiseelse Saue valla territooriumil, alates 01.01.2018 kehtima hakanud määrused kehtivad kogu uue Saue valla territooriumil)

Saue Linnavalitsuse kehtivad määrused (kehtivad ühinemiseelse Saue linna territooriumil)

Nissi Vallavalitsuse kehtivad määrused (kehtivad ühinemiseelse Nissi valla territooriumil)

Kernu Vallavalitsusel kehtivad määrused puuduvad