Oluliselt häiriva müra või valgusefektide loa taotlemise üldandmed

 

Kirjeldus:

See, et avalikul üritusel kasutatakse enamasti helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on tavapäarne ja vastav info tuleb kirja panna avaliku ürituse loa taotlusele. Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega. Näiteks firmade suvepäevad mõnes turismitalus või peab keegi oma kodus pulmapidu.
 

Müra tekitamine on korrakaitseseaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 24-7. Eranditeks on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või juhtudel, kui on taotletud vastav luba vallavalitsuselt. Näiteks pulmade ja suuremate sünnipäevade korral võib vald anda loa korraldada ilutulestik või valgusetendus ning lubada mängida bändil ka kauem kui seaduses lubatud ajavahemikul. Muidugi on mõistlik ise üleaedseid peost teavitada, aga samuti tuleks taotleda vallavalitsuselt oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise luba.

Tähtajad:

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist. 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kristiina Hunt,
kultuuritööspetsialist,
kristiina.hunt@sauevald.ee,
telefon 679 3010


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 või Mobiil-ID. 
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: