Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise loa taotlus

 

See, et avalikul üritusel kasutatakse enamasti helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on tavapärane ja see info tuleb kirja panna avaliku ürituse loa taotlusele.
 
Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega. Näiteks firmade suvepäevad mõnes turismitalus või peab keegi kodus pulmapidu.
 
Müra tekitamine on korrakaitseseaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 24-7.
 
Erandid on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või juhtudel, kui on taotletud luba vallavalitsuselt.
 
Näiteks pulmade ja suuremate sünnipäevade korral võib vald anda loa korraldada ilutulestik või valgusetendus ja lubada mängida bändil kauem kui seaduses lubatud ajavahemik. Muidugi on mõistlik ise üleaedseid peost teavitada, aga samas taotleda vallavalitsuselt oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise luba.
 
Millal taotleda luba ilutulestiku korraldamiseks?
Kõik eelnev ei puuduta ilutulestiku tegemist, seda reguleerib lõhkematerjaliseadus.
 
Jõulude ja aastavahetuse eel poodides käsimüügis olevaid ilutulestikke võivad kasutada eriloa ja –oskusteta isikud, vanusepiirang ja ohutusnõuded on igal tootel kirjas.
 
Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel 3. ja 4. kategooria pürotehnilise tootega ning tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise tootega.
 
Kuna 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võib kasutada vaid kutsetunnistusega pürotehnik, ajab enamasti tellija eest kõik vajalikud load ja paberid korda pürotehnik või ettevõte, kellelt ilutulestiku tellite.
 
Vallavalitsusele tuleb esitada ilutulestiku loa taotlus koos ilutulestiku plaaniga, kindlasti on vaja teavitada politseid.
 
Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist, sest pärast ilutulestiku loa välja andmist peab vallavalitsus jõudma teavitada ka tehnilise järelevalve ametit.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703