Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetus

 

Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetust makstakse pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450 eurot) või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu või pikapäevarühma kulude katmiseks taotleja taotluse alusel või ametiasutuse algatusel.
 
Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetuse taotlemiseks esitab taotleja põhjendatud taotluse, sissetulekut tõendavad dokumendid ja õppeasutuse tõendi.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869
Tööpiirkond: Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Reili Raamat
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 2468
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila, Koppelmaa, Maidla, Muusika, Pällu, Pärinurme, Tagametsa ja Ääsmäe küla
 
Estelle Laane
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5866 0485
Tööpiirkond: Laagri alevik
 
Pille Toomsalu
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5912 5591
Tööpiirkond: Saue linn ja Vanamõisa küla
 
Triin Taal
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 4224
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Aila, Jõgisoo, Valingu, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara, Viruküla ja Tuula küla