Õpilaste tunnustamine

 

1. septembril 2022 muutus Saue valla õpilaste tunnustamise kord.
 
Saue valla õpilasi tunnustatakse gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga, kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega ning rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinemise eest (1.-6. koht).
 
Tunnustus on rahaline preemia, mis määratakse jooksva õppeaasta saavutuste eest. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
 
Tunnustusele on õigus õpilasel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
 
 Kui jooksval õppeaastal taotlust ei esitata, pole tagantjärele preemiat võimalik taotleda.
 
Rahalised preemiad lõpetajatele
  • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot
  • gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot
  • kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 300 eurot
  • gümnaasiumi riigieksamil eesti keeles ja matemaatikas 95-99 punkti saamisel 200 eurot ja 100 punkti saamisel 500 eurot;
  • gümnaasiumis võõrkeele riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami tasemel C2 sooritajale 300 eurot.
 
Eduka esinemise eest rahvusvahelisel, vabariiklikul või maakondlikul aineolümpiaadil või ainekonkursil tunnustab vallavalitsus Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga järgmiselt:
  • 1.-6. koht või medal rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või -konkursil 500 eurot;
  • 1.-6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 300 eurot;
  • 1. koht maakondlikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 100 eurot.
 
Rahaliste preemiate saamiseks esitab Saue valla õpilane või tema esindaja või kool taotluse vallavalitsusele.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Margit Ots
haridus- ja noorsootööspetsialist
Telefon: 511 2820