Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutustes

Saue valla munitsipaallasteaias on vanemate osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär 2019. aastal on 540 eurot ja 20% sellest on 108 eurot.
 
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele soodustused:
 
Soodustused
  1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2019. aastal maksab vanem 54 eurot kuus osalustasu.
  2. Kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2019. aastal maksab vanem teise lapse eest 27 eurot kuus.
  3. Kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.
 
Punktides 1 ja 2 nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.
 
Soodustuse saamiseks on vallavalitsusele vaja esitada avaldus
  • Kolme või enama alaealise lapsega pere puhul. Ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps.
  • Kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last
  • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu. Tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.
 
Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid üks kord aastas 1. jaanuari seisuga. Kui perekond ei vasta enam toetuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast toetust enam ei võimaldata.
 
Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.
 
 
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud avaldus saatke e-posti aadressile info@sauevald.ee.