Pällu küla

Pällu külas elab 1. jaanuari 2021 seisuga 105 elanikku, neist mehi 50 ja naisi 55.