Pällu küla

Pällu külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 102 elanikku, neist mehi 47 ja naisi 55.