Pärinurme küla

Külavanem: Margus Reintam
Telefon: 518 9289
 
Pärinurme ja Maidla küla elanikud tegutsevad ühtse kogukonnana. Lisaks külavanemale toimetab Maidla ja Pärinurme külas 11-liikmeline külakogu, kelle peamised ülesanded on küla esindamine jooksvate küsimuste arutamisel ja olla aktiivsusega eeskujuks ka teistele kogukonnaliikmetele. Külavanem ja külakogu valitakse kolmeks aastaks.

E-post: kogu@maidlakyla.ee

Pärinurme külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 50 elanikku, neist mehi 25 ja naisi 25.