Saue Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide puhkused

Puhkused

  • Logopeed Rein Uusküla puhkab 01. - 22.10, asendab eripedagoog Kadri Kõrge-Rosalka.
  • Raamatupidaja Helle Abroi puhkab 12. - 21.10, asendab raamatupidaja Elena Epner.
  • Kommunikatsioonijuht Anne-Ly Sumre puhkab 12. - 22.10, asendab avalike suhete juht Sirje Piirsoo.
  • Keskkonnaspetsialist Marika Ilves puhkab 19. - 25.10, asendab keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp.
  • Registrite peaspetsialist Caroli Kruus puhkab 19. - 25.10, asendab registrite spetsialist Kaie Tobreluts.
  • Raamatupidaja Kersti Kraag puhkab 21. - 27.10, asendab raamatupidaja Linda Niidu.
  • Raamatupidaja Linda Niidu puhkab 28.10 - 03.11, asendab raamatupidaja Kersti Kraag.
  • Maakorralduse peaspetsialist Külli Tedrema puhkab 28.10 - 11.11, asendab maakorraldusspetsialist Aime Renser.
  • Rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing puhkab 02. - 08.11, asendavad vastuvõtusekretärid.

Muudatused kindlaks määratud vastuvõtus