Saue Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtide puhkused

Saue Vallavalitsus
  • Raamatupidaja Liivika Heinpalu puhkab 25.05 – 01.06, asendab raamatupidaja Marina Maandi.  
  • Teedespetsialist Indrek Brandmeister puhkab 25.05 – 01.06, asendab teedespetsialist Indrek Pikk.
  • Ehitusspetsialist Andres Joala puhkab 01. – 11.06, asendab ehitusspetsialist Heiki Laas.
Hallatavad asutused
  • Saue Vallaraamatukogu juhataja Liia Nirk puhkab 1.-12. juuni
  • Ääsmäe Lasteaia direktor Silva Kiilberg puhkab 1. juuni-31. juuli
  • Kernu Põhikooli direktor Marek Männik puhkab 16.-22. juuni
  • Saue Noortekeskuse juhataja Kristi Paas puhkab 22. juuni-19. juuli
  • Ruila Põhikooli direktor Tiia Rosenberg puhkab 22. juuni-31. juuli