Raske või sügava puudega lapsele teenuse või toetuse saamise taotlus

 

Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib Saue Vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
 
Toetavad sotsiaalteenused
  • transporditeenus
  • psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad
  • isikliku abistaja või tugiisiku teenus
  • abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine
  • eluruumide kohandamine
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi
 
Raske ja sügava puudega laste toetavatele sotsiaalteenustele on õigus Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla haldusterritooriumil elavatel raske ja sügava puudega lastel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

 

LISAINFO
 
KONTAKT
Helen Veensalu
erivajadustega laste spetsialist
Telefon: 5340 4313