Ravimitoetus

Toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks
  • täisealisele isikule, kellel on raske või sügav puue
  • vanaduspensionäridele, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kahekordse toimetulekumäära (300 eurot)
  • lapsele või üksi elavale raske või sügava puudega vanaduspensionärile, kelle leibkonna liikme sissetulek leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse (450 eurot) toimetulekumäära.
 
Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud isiku nime, kellele toetust taotletakse.
 
Toetuse suurus on kuni 130 eurot aastas.