Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamise üldandmed

Kirjeldus:

Saue valla territooriumile paigaldatava reklaami jaoks on vaja esmalt taotleda reklaami paigaldusluba, mis väljastatakse valla poolt tasuta. Kui luba on väljastatud ning reklaam paigaldatud, tuleb täita maksudeklaratsioon reklaami eksponeerimise ajavahemikule, mille aluse makstakse reklaamimaks. Maksumaksja on kohustatud esitama deklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

Maksusumma tasutakse  vallavalitsuse kassasse või arvelduskontole paigaldamisele järgneva kuu 1. kuupäevaks ja seejärel kord kvartalis, kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks või maksumaksja soovil ettemaksuna kogu reklaami paigaldamise ajaks, kuid mitte pikemaks perioodiks kui üks aasta. Tasumisel palume märkida maksu nimetus ja maksudeklaratsiooni number. Maks tasutakse Saue Vallavalitsuse pangakontole:

EE021700017001821116 Luminor
EE097700771000592478 LHV
EE532200001120155821 Swedbank
EE781010220028782015 SEB 

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Miia Kraun
avaliku ruumi spetsialist
miia.kraun@sauevald.ee
Telefon 5309 9202


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 või Mobiil-ID

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: