Reklaamimaksu deklaratsioon

Saue valla territooriumile paigaldatava reklaami jaoks on vaja esmalt taotleda reklaami paigaldusluba, mille väljastab vallavalitsus tasuta. 

Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise esimesest päevast arvates ja lõpeb reklaami likvideerimise päeval.

Maksumäär Saue vallas on 0,40 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta ühes päevas. 

Maksudeklaratsioon esitatakse hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

Maksu tasumise tähtpäev on maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev. Maksumaksja peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsioonide kohta arvestust.
 
Igasugune Saue valla territooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud
  • riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam
  • sotsiaalreklaam
  • erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam
  • Saue vallas toimuvate kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam
Maksusumma tasutakse vallavalitsuse arvelduskontole. Tasumisel palume märkida maksu nimetus ja maksudeklaratsiooni number.
 
Saue Vallavalitsuse pangakontod
EE021700017001821116 Luminor
EE097700771000592478 LHV
EE532200001120155821 Swedbank
EE781010220028782015 SEB

 

Lisainfo
 
KONTAKT
Stina Statsenko
avaliku ruumi spetsialist
Telefon: 5190 3199