Riigikogu valimised

Valimised Eestis www.valimised.ee

Kandidaadid Harju- ja Raplamaal

Valimisjaoskonnad Saue vallas

Valimispäeva bussiringid Saue vallas

 
3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel on Saue vallas kuus valimisjaoskonda. Võrreldes eelnevaga on valimisjaoskondi vähem.
 
Kolm jaoskonda on kõigil valimispäevadel ühes kohas ja kolm on liikuvad. Kõige rohkem liiguvad jaoskonnad nr 5 ja nr 6.
 
 Iga hääleõiguslik kodanik (Riigikogu valimistel vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik, kes on kantud valimisnimekirja rahvastikuregistri andmete põhjal) saab aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee  sisestada oma elukoha aadressi ja kaart näitab, millises jaoskonnas ta saab hääletada. Info, millises jaoskonnas hääletada, ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kirjas ka personaalsel valijakaardil, mille väljastab valijatele siseministeerium.
Valimisjaoskond nr 1, telefon 5411 0049
 • Laagri kultuurikeskus Veskitammi tn 8, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 2, telefon 5411 0050
 • Tuleviku lasteaed Tuleviku tn 3, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 3, telefon 5411 0051
 • Saue noortekeskus Koondise tn 20, Saue linn, Saue vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 4, telefon 5411 0052
 • Valimispäeval, 3. märtsil, Saue Gümnaasium Nurmesalu tn 9, Saue linn, Harju maakond
 • Eelhääletamise päevadel, 25.-27. veebruar, Saue Päevakeskus Kütise tn 4, Saue linn, Harju maakond
 • Hääletamine väljaspool elukohta eelhääletamise päevadel.
Valimisjaoskond nr 5, telefon 5411 0053
 • Valimispäeval, 3. märtsil, Kernu Rahvamaja Riisipere tee 6, Haiba küla, Saue vald, Harju maakond
 • Esimesel eelhääletamise päeval, 25. veebruaril, Ruila kool Ruila küla, Saue vald, Harju maakond
 • Teisel ja kolmandal eelhääletamise päeval, 26. ja 27. veebruaril, Ääsmäe põhikool Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 6, telefon 5411 0054
 • Valimispäeval, 3. märtsil, Riisipere kultuurimaja Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond
 • Esimesel eelhääletamise päeval, 25. veebruaril, Laitse Seltsimaja Kaasiku küla, Saue vald, Harju maakond
 • Teisel ja kolmandal eelhääletamise päeval, 26. ja 27. veebruaril, Turba Kultuurimaja Lehetu tee 12, Turba alevik, Saue vald, Harju maakond

Valimistoimingud ja tähtajad

 • Hiljemalt 11. veebruaril saadab siseministeerium valijale valimiskaardi.
 • Valija, kes 15. päeval (16. veebruar) enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole - kristiina.rebane@sauevald.ee.
 • 21.-24. veebruar toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
 • 21.-27. veebruar toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.
 • 25.-27. veebruar toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (Saue vallas jaoskond nr 4). Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
 • 3. märts on valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine neile, kes tervislikul või muul mõjuval põhjusel ei saa hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamist saab taotleda ainult elukohajärgsest valimsjaoskonnast valimispäeval kella 14-ni.

Õigusaktid

Ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks valimiskomisjoni liikmete nimetamine (komisjoni moodustamiseks võttis iga ühineva omavalitsuse volikogu - Saue linn, Saue, Nissi ja Kernu vald - vastu sama sisuga otsuse).

Seaduse kohaselt on komisjoni esimees vallasekretär Kristiina Rebane, kristiina.rebane@sauevald.ee, kes korraldab Riigikogu valimised Saue vallas.

Valimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid aastal 2017

2018

Saue Vallavolikogu liikme Henn Põlluaasa volituste peatamine ja asendusliikme määramine

VALIJA MEELESPEA

 • 21.-24. veebruaril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee
 • 25.-27. veebruaril on avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
 • Valimisjaoskondade kohta leiate teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee.
 • Elektrooniliselt saab hääletada 21.-27. veebruaril aadressil www.valimised.ee.
 • Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
 • Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. 
 • Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
 • Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
 • Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia. 
 • Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
 • Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.
 Valimiste infotelefon 631 6633, info@valimised.ee.