Riigikogu valimised 5. märtsil 2023

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ja valimispäevast. Eelhääletamise ajal, 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.
 
Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust. Hääletada saab selles valimisringkonnas, milles on inimese rahvastikujärgne elukoht seisuga 3. veebruar 2023.
 
Et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, saab ta enda valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia.
 
Riigikogu valimistel jaguneb riigi territoorium 12-ks ringkonnaks
Saue vald kuulub valimisringkonda nr 4 - Harju ja Rapla maakond, mis tähendab, et meie valla elanikud võivad minna hääletama ükskõik millisesse selle ringkonna valimisjaoskonda.
 
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt 1247.
 
Saue vallas on valimiste nädalal avatud neli valimisjaoskonda, mille asukohad ja lahtiolekupäevad leiab artiklile lisatud tabelist. Bussiringe valimispäeval ei korraldata.
 
 
Valimistenädal
 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada pabersedeliga jaoskonnas ja elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääl veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse saab esitada kirjalikult, sh e-kirjaga digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sauevald.ee, kuni valimispäeva kella 14ni või telefoni 553 3231 teel. Telefoni teel saab taotluse esitada reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

Jaoskonnas
 • Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
 • Jaoskonnatöötaja teeb arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et on andnud valijale hääletamissedeli.
 • Valija saab hääletamissedeli kätte allkirjalehele antud allkirja vastu.
 • Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 • Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnakomisjoni liige selle välisküljele pitsatijäljendi.
 
E-hääletamine
 1. E-hääletada saab ainult arvutis. 
 2. Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd. 
 3. E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 4. Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
 • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
 • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
 • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
 • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 
Valimiste teabeleht
 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. 
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. 
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 
Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal ja poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis peab olema tagatud valimisrahu.
 
Millal ja kus saab Saue vallas hääletada?

KOHT/AEG

 

27.02

28.02

1.03

2.03

3.03

4.03

5.03

Valimisjaoskond 1

Telefon +372 5888 7118

Esimees Tuuli Urgard

Saue vallamaja

Kütise 8, Saue linn

kell 12-20

kell 12-20

kell 12-20

kell 12-20

kell 12-20

kell 12-20

kell 9-20

Valimisjaoskond 2

Telefon +372 5888 7119 

Esimees Kati Oolo

Laagri kultuurikeskus

Veskitammi 8, Laagri

 

 

 

 

kell 12-20

kell 12-20

kell 9-20

Valimisjaoskond 3

Telefon +372 5888 7120

Esimees Helje Kala

Ruila raamatukogu

Ruila kool, Ruila küla

 

 

 

 

kell 12-20

 

 

Haiba rahvamaja

Riisipere tee 6, Haiba

 

 

 

 

 

kell 12-20

 

NB! Uus asukoht

Ääsmäe põhikool

Kasesalu 16, Ääsmäe

 

 

 

 

 

 

kell 9-20

Valimisjaoskond 4

Telefon +372 5888 7121

Anu-Mai Kaljumäe

Turba kultuurimaja

Lehetu tee 12, Turba

 

 

 

 

kell 12-20

 

 

Laitse seltsimaja

Kaasiku küla

 

 

 

 

 

kell 12-20

 

Riisipere kultuurimaja

Nissi tee 53c, Riisipere

 

 

 

 

 

 

kell 9-20

 
 Häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist valimispäevale järgneval päeval, esmaspäeval, 6. märtsil 2023 kell 10.00 Saue vallamajas volikogu saalis.