Riisipere Tiigi pargi eskiisprojekt

Riisipere Tiigi pargi eskiisprojekti eesmärk on
  • luua alevikule kaasaegne keskne identiteet ja kogukondlik kooskäimisala
  • anda piirkonnale puhkemaastikuline ja rekreatiivne väärtus
  • sidustada erinevaid vanusegruppe läbi erineva iseloomuga alade
  • soodustada vabas õhus liikumist läbi atraktiivse pargiala ja erinevate tegevusalade kaudu
  • laiendada paiga kasutusvõimalusi läbi aasta
Projekt viiakse ellu etappidena. Esimene neist juba aastal 2022.