Saue linna kaart

Kaarti tohib kasutada vaid koos märkega, mis on faili alaservas Lepingu nr (KL-19-043) ©Regio 2019; Kaarti on lubatud trükkida isiklikul otstarbel. Kaarti ei ole lubatud reprodutseerida ärilisel ja kasu saamise eesmärgil; samuti pole lubatud seda ilma kokkuleppeta taasavaldada teistel veebilehekülgedel või mujal avalikus ruumis.

Link kaardifailile:

Kaardifail originaalkujul: