Seltsing Bereginja

 

Aadress: Kütise 4, 76505 Saue linn

Koosviibimine: üks kord kuus reedeti 15.00 - 17.00

Toimumiskoht: Saue Päevakeskus

Esimees: Elena Kalbus

Kontakt: 51 944 767

​Maksumus: tasuta

Rahvusühendus BEREGINIA – tõlgituna hoidja, kaitsja. Uue seltsi loomise mõte ei tulnud n.ö. üle öö. Aastaid tagasi Saue Päevakeskusesse tööle tulles arutlesime nii mõnigi kord toonase juhataja Tiiu Kuuskme ja hiljem ka järgmise juhataja Ulvi Seermaaga vajaduse üle kaasata tegevusse Saue linna muukeelseid pensionäre. Millegipärast see mõte ei teostunud. Lisaks kultuuritööle puutun küsitlustööd tehes Saue linnas sagedasti kokku eakate vene keelt kõnelevate inimestega. Seega tean, et vajadus ühineda ei ole kuhugi kadunud. Soov ühinemiseks küpses tõenäoliselt selleks suveks, mil paar eakat inimest pöördusid vastava ettepanekuga Saue Linnavalitsuse töötajate poole. Tänu Meeli Kallasele ja Rafael Amosele kutsutigi huvilised esimesele kokkusaamisele. Külakosti pakkusid ukraina kasakad, esimesed ühinemise plaanid said paika. Rahvusühenduse BEREGINIA loomise kuupäevaks kujunes 29.09.2011. Üksmeelselt otsustati, et ühenduse loomine on igati õige samm ühiste eesmärkide seadmisel. Järgmine kokkusaamine kujunes juba rahvusühenduse organiseerimiseks ning vormistamiseks. Uus vastloodud selts on vabatahtlik ühendus ja sinna võivad kuuluda Saue linna n.n. vene keelsed pensionärid. Suhtluskeeleks ühenduses on küll vene keel, ent meelsasti räägivad kohale tulnud ka eesti keelt. Esialgu kaardistatakse ühiseid huvisid, soove ja vajadusi. Põhieesmärgiks on pakkuda eelpool nimetatud inimestele regulaarselt kord kuus mõnusat ajaveetmist Saue Päevakeskuses. Koostöös Päevakeskuse juhataja Liivi Lentsi ja perenaise Tiina Univeriga plaanime külla kutsuda Saue Linnavalitsuse töötajaid, huvitavaid inimesi Sauelt ja kaugemalt, korraldada loenguid, külastada kontserte ja näitusi, reisida. Päevakeskuse ringid, olgu see siis tantsimine, laulmine, võimlemine, keeleõpe, käsitöö v.m., on avatud kõigile Saue linna elanikele olenemata tema emakeelest. Peamiseks eesmärgiks oleme seadnud erineva emakeelega Saue elanike lõimumise läbi klubilise tegevuse kultuuritöö ja reisimise.
Rahvusühenduse Bereginja eestvedaja
Elena Kalbus