Tegevustoetuse taotlus

Tegevustoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.
 
 Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 31. august.
Igas külas või asumis finantseeritakse ühte tegevustoetuse saajat. Valla keskuses ja halduskeskustes - Saue linnas, Laagris, Haibas ja Riisiperes - ei eraldata tegevustoetust mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, sest seal tegutseb samade eesmärkide täitmiseks Saue Vallavalitsuse hallatav asutus. 
 
Tegevustoetuse saajatele saadab vallavalitsus järgmise kalendriaasta toetuse prognoositava piirmäära augusti esimeses pooles.
 
Tegevustoetuse suurus sõltub:
  1. järgmise kalendriaasta tulumaksuprognoosist;
  2. küla / asumi liigist Saue valla arengukava järgi*;
  3. I asumitasandil Saue valla sissekirjutusega elanike arvust;
  4. seltsimaja omandivormist.
 
On ka võimalik taotleda mitme küla / piirkonna tegevustoetust ühiselt. Nt II tasandi keskuse tegevustoetus + kahe ümberkaudse küla tegevustoetus. Nii on juba aastaid ühise taotluse esitanud Ääsmäe ja Tagametsa, Maidla ja Pärinurme, Ruila piirkond jt.
 
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht
Telefon: 5563 4407
 
Saue valla arengukavas on külad ja asumid jagatud suurusest, funktsionaalsusest ja ühinemislepinguga kokkulepitud keskustesüsteemist lähtuvalt viide kategooriasse.

 

  • Valla keskus – Saue linn. 
  • Halduskeskused (varasemad vallakeskused) – Laagri alevik (sh suurem osa Alliku külast), Riisipere alevik ja Haiba küla. Halduskeskustes on arengukava perioodil planeeritud teenuste osutamine tagada peamiselt valla eelarveliste asutuste kaudu.
  • I asumitasand (teenuskeskused; asulad, kus elanike arv on vahemikus 400-1000) – Hüüru küla, Vanamõisa küla (sh väiksem osa Alliku külast), Ääsmäe küla, Laitse, Kaasiku külad, Turba alevik. Teenuskeskustes toimub teenuste osutamine koostöös kolmanda sektori / erasektoriga. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. 
  • II asumitasand (paikkonnad; elanike arv ca 200-400) – Vatsla küla, Kiia küla, Koidu küla, Valingu küla, Jõgisoo küla, Maidla küla, Tuula küla, Lehetu küla, Ellamaa küla, Kiia küla, Ruila küla. Kohapealsed teenused on peamiselt kolmanda sektori poolt osutatavad. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. 
  • III asumitasand – kõik ülejäänud (33 küla).