Terviseabi toetus

Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks.
 
Terviseabi toetust saavad taotleda järgmised isikud:
  • töövõimetoetust või riiklikku pensioni saavad või puuet omavad Saue valla elanikud või vanaduspensioni saavad Saue valla elanikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kahekordse toimetulekumäära (300 eurot), ning rahvastikuregistri andmetel üksi elava raske ja sügava puudega isiku ning vanaduspensionäri puhul alla kolmekordse toimetulekumäära (450 eurot);
  • puudega lapse vanemad tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud ning leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekumäära (450 eurot).
 
Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse, puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks ning hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et haigekassa on eelnevalt kompenseerinud riikliku hambaravi- või proteesihüvitise.
 
Terviseabi toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase taotluse alusel, millele on lisatud arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.
 
Toetuse suurus on kuni 310 eurot aastas.