Turba pargi uuendamise eskiisprojekt

Saue Vallavalitsusel on plaanis korrastada Turba alevikus MOMU juures olev endine jõujaama park, puhastada üks elektrijaama tiikidest ja rajada sinna ujumiskoht, rekonstrueerida pargiteed, luua vajalikud ühendused ja rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks.