Ühekordse toetuse taotlus

Ühekordne toetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks.
  • Ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
  • Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot.
  • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
  • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
  1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
  2. eelarve kulude põhjendatust;
  3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht

Telefon: 5563 4407