Ühekordse toetuse taotlus

Ühekordne toetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks.
 • Ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
 • Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot.
 • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
 • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
 1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2. eelarve kulude põhjendatust;
 3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
Aruande alustamise juhend
 • Logige sisse e-teeninduskeskkonda.  
 • Valige ülemiselt realt kastike „Taotlemine".
 • Näete oma nime (või esindatava organisatsiooni nime) taga rohelist kastikest „Taotleja  andmeid ja taotlused"
 • Klõpsate selle lahti ja leiate taotluse, mille kohta soovite aruannet esitada. Taotluse  olek peab olema „Lepinguga".
 • Klõpsates kuupäevale avate taotluse ning kerite peaaegu taotluse lõppu- osani „Taotluse lisad", kus on link „Aruanded", millele klõpsates jõuategi õigele vormile.
 
 NB! Aruandele palume lisada ka Saue vallalt toetusena saadud summa ulatuses kuludokumentide koopiad (arved ja maksekorraldused).
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht

Telefon: 5563 4407