Ukraina heaks

Lehele „Ukraina heaks" on koondatud Ukraina sündmustega seotud info.
  • Vallapoolne kontakt Ukrainast saabunud sõjapõgenikule on piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Juhul, kui on vaja suhelda vene keeles, helistage Laine Elmikule telefonil 5366 9078, ja kui inglise keeles, siis Loona-Liis Kenzapile telefonil 557 1614
  • Sotsiaalosakonna kontaktid

Infomaterjal ukraina keeles

Algas kohanemisprogrammi registreerimine Ukraina sõjapõgenikele

Kultuuriministeerium teatab, et 6. juulil algas ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele registreerimine kohustuslikku kohanemisprogrammi. Kutse programmis osalemiseks saadab Politsei- ja Piirivalveamet. Kohustusliku kohanemisprogrammi koolitus kestab ühe päeva, eesti keele õpe 3-5 kuud. Loe edasi »

Ukraina pensionieas sõjapõgenikel on võimalus lasta oma Ukraina pension maksta välja Eestis

Vanaduspensioniealistel Ukraina sõjapõgenikel on võimalik taotleda oma pensioni väljamaksmist ka Eestis. Juba praegu makstakse Ukraina sõjapõgenikele toetust, et katta nende Ukraina pensioni ja Eesti rahvapensioni vahet, mis on 275 eurot. Varem Ukraina sularahas välja makstud pensioni kätte saamiseks Eestis tuleks Ukraina pensionäridel teha avaldus Sotsiaalkindlustusametile. Loe edasi »

Ilutulestiku paugud ehmatavad sõjapõgenikke

Arvestamaks Ukrainast saabunud sõjapõgenike kannatustega, paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos teiste riigiasutustega inimestele südamele vältida praegusel ajal kõigi pürotehniliste toodete kasutamist. Loe edasi »

Majutuspakkumised Ukraina põgenikele

Kinnisvaraportaal Kinnisvara24 on alustanud veebilehele https://kinnisvara24.delfi.ee/ukraini Ukraina sõjapõgenikele majutuspakkumiste kokku koondamist. Pakkumisi on üle Eesti. Paljud neist tasuta ja osade majutustega käib kaasas ka tööpakkumine kohapeal.

Ukraina põgenikud vallas 1. aprill

Tööle värbamise päevad Ukraina sõjapõgenikele ja kõigile teistele Tallinnas

Eesti Töötukassa aitab leida tööd Ukraina sõjapõgenikele. Arvukate tööpakkumiste vahendamiseks ja tutvustamiseks on loodud uus värbamispäevade formaat. Loe edasi »

Sõda Ukrainas kestab. Kodudest on põgenenud miljoneid ukrainlasi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel oli Eesti alates 27. veebruarist  vastu võtnud üle 22 000 Ukraina sõjapõgenikku, nende seas  pea 11 000 alaealist. Loe edasi »

Tasuta kino Ukraina sõjapõgenikele

Plakat eesti keeles

Plakat Ukraina keeles

Päevakooli klass Ukraina lastele otsib toredat õpetajat

Saue kooli juurde loodav Ukraina lastele mõeldud päevakooli klass otsib ühte toredat klassijuhatajat, kes oleks neile toeks ja suunajaks. Loe edasi »

Meie valda on jõudnud teadaolevalt 90 sõjapõgenikku

Vallavalitsuse kriisikomisjon tegi nädala kokkuvõtte Ukraina sõjapõgenikega seonduvast meie vallas. Loe edasi »

PPA teenindused on Ukraina põgenikele ajutise kaitse andmiseks avatud ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel

16. märtsist saab Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalides ajutist kaitset taotleda tööpäeviti kell 9-20 ja nädalavahetuseti kell 9-16. Selleks on soovitatav eelnevalt broneerida aeg, kuid vajadusel saab taotlust esitada ka elavas järjekorras. Loe edasi »

Ukraina sõjapõgenikud saavad priipääsme muuseumidesse

Ukraina sõjapõgenikele võimaldavad tasuta sissepääsu kõik riigimuuseumid ja riigi asutatud sihtasutuste muuseumid ning mitmed munitsipaal- ja eramuuseumid üle Eesti. Tasuta sissepääsuõiguse annab Ukraina kodakondsust tõendav dokument. Mitmed muuseumid pakuvad lisaks tasuta sissepääsule ka ukrainakeelseid haridusprogramme või ekskursioone. Loe edasi »

Tasuta sõidu õigus Ukraina sõjapõgenikele

Meie valda jõudnud Ukraina sõjapõgenikel on võimalik endale Saue vallamajast ja halduskeskustest saada eriõigustega ühistranspordikaart, mis annab neile tasuta sõidu õiguse Elroni rongides ning linna- ja avalike maakonnaliinide bussides üle Eesti. Loe edasi »

Vabatahtlik töö Ukraina põgenikega Saue vallas

Paljud on kindlasti tundnud, et tahaks aidata, aga no ei ole mul vaba korterit, mida Ukraina sõjapõgenikele anda. Vabatahtlikuks ka end pakkuda ei julge, sest nii palju vaba aega lihtsalt ei ole, omal ju ka töö ja pere... Loe edasi »

Vallapoolne kontakt Ukrainast saabunud sõjapõgenikule on piirkonna sotsiaaltööspetsialist

Saue Vallavalitsuse kriisikomisjon arutas Urkaina põgenikega seonduvat meie vallas, tegi vahekokkuvõtte nädala jooksul tehtust ja pani paika edasised plaanid. Vallavalitsusele teadaolevalt on vallas ligikaudu 50 Ukraina sõjapõgenikku. Tõenäoliselt on neid rohkem, kuid kõik ei ole endast vallavalitsusse teada andnud. Loe edasi »

Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele: miks ja kuidas?

9. märtsist saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda ajutist kaitset. Ajutist kaitset saab taotleda PPA kuues teenindussaalis kohapeal: Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Rakveres, Pärnus. Loe edasi »

Tervishoiuteenuste osutamine Ukraina sõjapõgenikele Eestis

Terviseameti kodulehel on leitav koondinfo Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eestis ukraina, vene ja eesti keeles. Info täieneb jooksvalt. Loe edasi »

Täna tuleb tõdeda, et sõjapõgenikud on meie valda jõudnud

Esimesed on ennast paika saanud Laagrisse, aga ka Saue linnas on teada, et siinsete ukrainlaste sugulased on siia jõudmas. Loe edasi »

Nädal Ukraina sõja kontekstis

Arvukalt suhtlemist erinevate ametkondadega sõjapõgenike vastu võtmise ette valmistamiseks. Varume hädatarvilikku, valmistame ette valla majutuskohti, koostasime tegevuskava kriisikomisjonile. Loe edasi »

Andke palun teada, kui te olete Ukraina sõjapõgenikele abikäe ulatanud

Saue Vallavalitsus tänab ja palub kõikidel eraisikutel ja ettevõtetel, kes on ulatanud abikäe Ukrainast saabunud sõjapõgenikele ning majutanud nad enda valduses olevatesse ruumidesse Saue valla territooriumil, anda sellest teada ka Saue Vallavalitsusele. Loe edasi »

Saue vald on valmis Ukraina põgenikke vastu võtma

Saue Vallavalitsuse kriisikomisjon arutas koosolekul valla valmisolekut anda abi ja pakkuda majutust Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele. Loe edasi »

Kuidas ma saan Ukrainat ja ukrainlasi toetada?

Kriis.ee lehelt leiad üleriigilised võimalused, kuidas saad Ukrainat toetada nii rahaliselt, annetustega kui muud vajalikku abi pakkudes. Info täieneb pidevalt! Loe edasi »

Meie kogukond toetab

  • Kristel Kuusk algatas kasutatud, aga tervete pehmete mänguasjade kogumise Ukraina lastele. Mõte osutus nii toredaks, et selle korjasid üles Niine 2 vabatahtlikud Tallinnas ja jätkavad kampaaniat. Loe edasi »
  • Hüüru Vabatahtliku Päästekomando juht Mati Leivategija on legendaarse päästemasinaga Koljat Ukraina poole teel. Mati tuleb tagasi, kuid Koljat jääb komando annetusena Ukrainasse elusid päästma.
  • Saue Discgolfi klubi liikmed annetavad kahe heategevusliku mängu osalustasud Ukraina heaks. Esimese mänguga 6. märtsil koguti 549 eurot, mis lisatakse järgmise nädala osalustasudele ja annetatakse liikmete poolt hääletusel valitud organisatsioonile. 
  • Jonel Põllu eestvõtmisel sai 5. märtsi õhtul kella 21-ni viia Laagri Tennisekeskusesse meditsiinitarbeid: haavatampoonid, plaastrid, valuvaigistid, desovahendid ja vinüülkindad, mis 6. märtsi hommikul bussiga Ukraina suunas teele pandi. Buss läks Ukraina piirile vastu lastele. Loe edasi »
  • MTÜ Maidla Külaselts korraldas Maidla ja Pärinurme külades esemete kogumiskampaania Ukraina toetuseks. Annetatu on Eesti Punasele Ristile üle antud.
  • Annetuspunkt Riisipere kultuurimajas
  • Kristel Kuusk kogus koos Veski Marketiga Eesti Punasele Ristile Ukraina toetuseks vajalikke esemeid, mis on tänaseks üle antud, samuti ka annetatud toit Toidupangale.
  • Saue linna asumiselts kogus Eesti Punase Risti üleskutsel Ukraina abistamiseks hügieenivahendeid, voodipesu, rätikuid, tekke ja patju ning on need juba Punasele Ristile üle andnud. Hetkel on kogumises paus.

Ukraina heaks

Saue Vallavolikogu ja Saue Vallavalitsus mõistavad hukka Venemaa ja Valgevene agressiooni Euroopa demokraatliku riigi Ukraina vastu. Loe edasi »