« Tagasi

Adven alustab Saue linna kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega

Adven alustab juuni alguses Saue linna soojusvõrkude kaasajastamisega. Mahukate rekonstrueerimistöödega vahetatakse välja ligi 2,7 km ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad soojakaod ja paraneb tarbijate varustuskindlus.
 
Ehitustööde tulemusel saab 87% Saue linna soojavõrkudest renoveeritud, tehes linnast ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eestis.
 
Projekti koguinvesteering on 1,35 miljonit eurot, millest ligi 40% tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud toetusskeemist. 
 
Lõviosa töödest toimub Koondise ja Kütise tänava lähistel, aga ka mujal  Uuendamisele läheb enamus kaardil siniste ja roheliste joontega tähistatud torustikke).

Kaart

Adven Eesti kasutab soojusvõrgu ehitustööde ajal ajutisi torustikke, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt kestavad torustiku vahetusega seotud katkestused paar nädalat, siis nüüd jäävad need lühiajaliseks. 
Mahukate tööde tõttu võib siiski mõni soojuskatkestus kesta kauem kui ööpäev. Adven teavitab katkestustest korteriühistuid ja elanikke kirja teel. Info on leitav ka kodulehel.

Katkestuste info

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal taastatakse lahti kaevatud asfalttee kas freesasfaldi või killustikuga. 
 
Adven vabandab võimalike ebamugavuste pärast, mida katlamaja ja soojavõrgu ehitustööd põhjustavad.