« Tagasi

Arvamuse väljaselgitamine Harju maakonna Saue valla ja Rapla maakonna Märjamaa valla vahelise piiri muutmise kohta

Märjamaa valla Kohatu küla Eharanna ja Raja kinnistute omanikud on esitanud Saue Vallavalitsusele avalduse, millega soovivad muuta Harju maakonna Saue valla Lehetu küla ja Rapla maakonna Märjamaa valla Kohatu küla vahelist piiri.Saue Vallavolikogu on 25.10.2018 otsusega "Harju maakonna Saue valla ja Rapla maakonna Märjamaa valla vahelise piiri muutmise algatamine" nr 82 algatanud Harju maakonnas Saue eelnimetatud piiride muutmine.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 7 lõige 7 punkt 2 sätestab, et territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamine asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste kaupa.

Saue Vallavalitsus on kaasanud arvamuse väljaselgitamise menetlusse piirimuudatusega puudutatud katastriüksuse omanikud või esindajad. Arvamuse väljaselgitamise küsitluslehed kaasatud isikutele on saadetud tähitud kirjaga ning vastamise tähtajaga 30.09.2019.

Maakonna piiri muudatuse ettepaneku skeem.

Punasega tähistatud ala on hetkel Märjamaa valla territoorium, mis piirimuudatuse korral muutuks Saue valla territooriumiks.