« Tagasi

Haigekassa hakkab tasuma esimeste haiguspäevade eest

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist. Haiguspäevi hüvitatakse avatud haiguslehtede eest alates 13. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni. 
 
Kuigi valitsus on andnud lubaduse haiguslehe esimesed kolm päeva hüvitada, on enne maksetega alustamist vaja Riigikogus kinnitada lisaeelarve ning hüvitiste väljamaksmise aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus.
 
Seega pole haigekassal täna veel seaduslikku alust väljamakseid teha: vaja on Riigikogu otsust ja valitsuse korraldust.
 
Kui Riigikogu kinnitab lisaeelarve ning Vabariigi Valitsus võtab vastu korralduse, annab haigekassa kohe teada, millal on inimestel esimeste haiguspäevade eest võimalus hüvitist saada. Senikaua jätkub haigushüvitiste tasumine tavapärases korras.
 
Haigekassa on siiani maksnud haiguslehe hüvitise välja paari päeva jooksul pärast lehe lõpetamist, hetkel võib lehtede väljamaksmine võtta keskmisest kauem aega, ent see ei ületa seaduses ettenähtud 30 päeva.
 
Hetkel kehtiva korra alusel haigekassa esimest kolme haiguslehe päeva ei hüvita. 4. - 8. päeva eest tasub tööandja ning alates 9. haiguspäevast tasub haigekassa. Riigis kehtiva eriolukorra ajaks on valitsus otsustanud teha erandi ning hüvitada tagasiulatuvalt alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva. Hüvitise määr sõltub tööst vabastamise põhjusest ja arvutatakse töötaja eelmise aasta keskmise tulu põhjal. 
 
Hoolduslehti planeeritav muudatus ei puuduta, sest neid rahastab haigekassa juba praegu alates esimesest haiguspäevast ja 80% ulatuses hooldaja eelmise aasta keskmisest töötasust. 
 
Haiguslehtede lisarahastamisse haiguspäevade täiendavaks tasumiseks suunas riik üle seitsme miljoni euro.