Elektrikatkestused Kauri põik 6 ja Padula jaama teel

07.08.2018 kell 12:00 - 15:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Padula jaama tee - Alliku Saue Harju maakond (võrguleping nr 6257128877).

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik jaotuskilbi hoolduse tõttu.
Tööd viib läbi Vaiko AS.

09.08.2018 kell 09:30 - 15:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Kauri põik 6 Alliku küla Saue vald Harju maakond (võrguleping nr 6250781495).

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.
Tööd viib läbi Empower AS.

13.08.2018 kell 09:45 - 13:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Kauri põik 6 Alliku küla Saue vald Harju maakond (võrguleping nr 6250781495).

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.

Tööd viib läbi Empower AS.

 

Vajalikud tegevused enne elektrikatkestust: 

    * Lülitada välja ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed (nt arvutid, telerid, ruuterid, digiboksid jne). 

    * Kui olete maja haldaja või Teie tarbimiskohas on alltarbijaid, palume võimalusel neid informeerida. Selleks saab edasi saata või välja trükkida ja nähtavale kohale (nt koridori või fuajeesse) paigutada e-kirjale lisatud teate. 

    * Kui viibite kohal ja soovite kohe teada saada, millal elektrivarustus on taastunud, jätke vähemalt üks valgusti sisselülitatuks. Kui aga lahkute tarbimiskohast katkestuse ajal, lülitage valgusti kindlasti välja. Kui elektrivarustus on taastunud: 

    * Oodake 5-10 minutit, enne kui lülitate sisse elektriseadmed 

    * Seadke õigeks elektroonilised kellad. 

 

Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud ebamugavuse pärast.