« Tagasi

Palun hoia oma elukohaandmed täpsed!

 
Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus elad ja hüvesid tarbid. Teisalt on vallapoolsed toetused ja teenused enamasti kättesaadavad vaid inimestele, kes on valda sisse kirjutatud.
 
Lisaks kaotavad aasta algusest kehtivuse kohaliku omavalitsuse täpsusega aadressid ehk need, mille puhul on rahvastikuregistris kirjas vaid Saue vald ning puudub küla või tänav, maja- või korterinumber.
 
See muudatus puudutab inimesi, kes on läinud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik taotles aadressi muutmist. Sellisel juhul on inimene jäänud rahvastikuregistrisse valla või asustusüksuse täpsusega.
 
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna ta ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla pakutavaid teenuseid: näiteks taotleda lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid toetusi, taotleda juhiluba või seda pikendada. Samuti ei saa inimene osaleda valimistel.
 
 

Sissekirjutus on südametunnistuse küsimus ja teenuste saamise eeldus

Ühelt poolt annab see vallale võimaluse paremini planeerida kohalikku elu, olgu selleks teede korrashoid, vallasisesed bussiliinid, sotsiaalabi või kultuurikorraldus.
 
Kui on teada kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem. Saab prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud.
 
Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.
 
 

Oluline kuupäev 31. detsember 2018

2019. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2018. aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei oma.
 
Et järgneva aasta vallapoolsed rahalised toetused või soodustused on pea kõik seotud ametliku elanikustaatusega 31. detsembril, kusjuures paljudel juhtudel on määrav kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda, on sissekirjutusest tõusev kasu ka isiklikus rahakotis tuntav, olgu selleks talvine erateede lumest lahtilükkamine, sünni- ja esmakordselt koolimineva lapse toetus või lasteaiakoha saamine, tasuta rongisõit valla piires ja bussisõit siseliinidel.
 
Teisiti öelduna - neil, kes ei ole 31. detsembri 2018 seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud, puudub aastal 2019 alus saada Saue valla toetusi või soodustusi.
 
 

Kuidas registreerida end Saue valla elanikuks?

Tuleb täita elukohateate avaldus. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:
1. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses kohapeal.
 • Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald
 • Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
 • Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
 • Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
2. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud aadressidest.
3. Saata avaldus e-postiga digiallkirjastatult aadressil info@sauevald.ee.
4. Esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.
 
 
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 654 1143, 529 2820.
 
Tähelepanu! Et 31. detsembril on Saue Vallavalitsus ja halduskeskused suletud, saab sel päeval elukohateadet esitada vaid elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu. 
 

Valik Saue valla elaniku toetusi ja soodustusi 

 • Sünnitoetus
 • Esmakordselt koolimineva lapse toetus
 • Koduse lapse toetus
 • Tugitoetus
 • Lasteaia kohatasu soodustus
 • Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
 • Huvihariduse toetus
 • Eralasteaia või –hoiu toetus
 • Avalduse alusel erateede talihooldus
 • Tasuta rongisõit valla piires
 • Tasuta sõit Saue valla siseliinidel

Tagasi / üles