Saue vald avab staadionid klubidele ja teistele lepingulistele partneritele treeninguteks

Saue vallavalitsus otsustas tänasel istungil, et avab 2. maist vallale kuuluvad staadionid ainult klubidele ja teistele lepingulistele partneritele treeninguteks ning jätab eriolukorra lõpuni kõigile suletuks välijõujaamad, multifunktsionaalsed spordiplatsid, skate-pargid ja mänguväljakud. 
 
Vallavalitus on seisukohal, et välijõujaamade, multifunktsionaalsete spordiplatside, skate-parkide ja mänguväljakute avamisega kaasnevad desinfitseerimisnõuded ning kohustus tagada igal ajahetkel 2 + 2 nõuete järgimine on põhjendatud, kuid ebaproportsionaalne: keeruline on tagada nõuete sisulist ja tegelikku täitmist.
 
Vallavalitsus määrab avatavatel staadionidel eriolukorra reeglite täitmisel vastutavaks isikuks klubi või muu lepingupartneri esindaja. Rõivistuid ja muid rajatisi, kus ei saa täita eriolukorra tingimusi, kasutada ei saa.
 
Vallavalitsus lubab ühele standardsele treeningväljakule treenima maksimaalselt kuni 10-liikmeline grupi. Täismõõdus staadionile kuni kaks gruppi.
 
2. maist on Saue vallas lubatud kasutada ka avalikke vabaõhutenniseväljakuid ja discgolfi radasid, kui kasutajad järgivad kõiki eriolukorra reegleid.