« Tagasi

Märkamisaeg - ettepanekud on oodatud 30. septembriks

Suve lõpu poole on just paras aeg, et korraks tagasi vaadata ja märgata enda ümber inimesi ja tegusid, mis elu siin Saue vallas vürtsitanud on.
 
Kindlasti on sõbra või naabriga olnud juttu sellest, mida kõike Saue vallas korraldatud, korda tehtud või veelgi enam – kes on teinud ja võtnud eestvedaja rolli enda kanda. On just paras aeg istuda veel sõpradega ümber laua ja arutada, et mis siis on aasta jooksul kõnetanud ja kellest on kõige enam juttu olnud.
 
Ootame 30. septembriks ettepanekuid, keda soovite tunnustada. Tunnustuse kategooriaid on Saue vallas kohe päris mitu.
 • Aasta sädeinimene on Saue valla elanik, kes on kogukonda ühendanud ja kellel on kogukonnas oluline roll või kes on panustanud oma mõtete ja tegevusega piirkonna ja/või valla arengusse;
 • Aasta vabatahtlik on Saue valla elanik, kes on panustanud märkimisväärselt mõne vabaühenduse tegevusse.
 • Aasta ettevõte on Saue valla äriühing, mis on panustanud aktiivselt kohalikku kogukonda.
 • Aasta vabaühendus on Saue valla vabaühendus, mis on silma paistnud oma aktiivse panusega kogukonna arengusse.
 • Aasta noorsportlane on kuni 22-aastane (k.a) sauevallakas, kes on sportlike saavutustega silma paistnud
 • Aasta sportlane või aasta võistkond on Saue valla elanik või valda esindanud võistkond, kes on sportlike saavutustega silma paistnud.
 • Aasta loomeinimene on Saue valla elanik, kes on kultuurivaldkonnas oma tegemistega silma paistnud.
 • Tegusa noore tunnustus antakse Saue valla noorteühendusele või kuni 26-aastasele Saue valla elanikule, kes on oma tegevusega silma paistnud.
 • Aasta noorettevõtja on kuni 26-aastane Saue valla elanik, kes on ettevõtlusvaldkonnas oma tegevusega silma paistnud.
 • Noorte lemmik on isik, ettevõte või kollektiiv, kelle eestvedamisel või toetusel on vallas toimunud mõni ettevõtmine või sündmus, mis on aasta jooksul valla noortele olulise tähtsusega olnud.
 • Aasta abistaja on Saue valla elanik, kes on märganud enda kõrval abivajajat, on oma tegevusega abivajajaid aidanud.
Tähtaeg: 30.09.2020
Saatmisaadress: info@sauevald.ee
Vajalik info: esitaja ja tunnustatava andmed, tunnustusavalduse liik ja põhjendus

Loe lisaks