« Tagasi

Koroonaviirus muutis vallamaja ja halduskeskuste töökorraldust

Koroonaviiruse vastastest meetmetest tulenevalt on Saue vallamaja ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas külastajatele avatud eelregistreerimisega, töötajatele on antud soovitus olla kaugtööl.
 
Vastastikuse turvalisuse huvides toimuvad silmast silma vastuvõtud ainult hädavajadusel ja eelkokkulepete korras. Inimene lepib ametnikuga kokku kohtumise aja ja koha. Kohtumisel on kohustuslik kanda maski.
 
Elanike teenindamine ja nõustamine toimub seega peamiselt telefoni teel, e-kirjaga või läbi elektroonsete suhtluskanalite (Teams, Zoom, Skype jms).
 
Taotlusi saab esitada
Kui teil ei ole võimalik kasutada taotluse blanketti, võib taotluse esitada vabas vormis. Kui esitate taotluse vabas vormis, pange palun kirja kontakttelefon, et vajadusel saab andmeid täpsustada.
 
Lapsevanemad saavad lapse sünni registreerida e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, sh üksikvanemale.
 
Kui teil mingil põhjusel ei ole võimalik avaldust e-keskkonnas täita, võtke ühendust rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsinguga telefonil 529 2820 või e-posti teel anneli.ritsing@sauevald.ee. Samuti elukohatoimingute puhul.
 
Vallamaja ja halduskeskuste infotelefonid
Ametnike kontaktid leiate sauevald.ee/ametnike-kontaktid.
 
Foto: Märt Lillesiim