« Tagasi

Päästeameti meeldetuletus, kuidas külmal ajal tuleohutult käituda

Alanud nädalaks ennustab ilmateenistus krõbedaid külmakraade. Miinimumid võivad langeda alla -20 kraadi.
 
Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb tulekahjude ja tules hukkunute arv. Selleks, et õnnetusi ära hoida, soovitab Päästeamet hoiduda ülekütmisest.
 
Hoidu ülekütmisest
 • Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida korraga-vähem-aga-sagedamini-põhimõtet.
 • Kahe kütmiskorra vahele peaks jääma vähemalt 8 tundi.
 • Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla kergesti süttivaid esemeid.
 • Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara.
 • Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektriradiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha elektrisüsteemi üle koormamata.
 • Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta. 
 
Ära sulge siibrit liiga vara
 • Vingugaas on lõhnatu ja värvitu, kuid ülimürgine. Ahjusiibri võib sulgeda alles siis, kui söed enam ei hõõgu. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit. 
 
Hoidu toas suitsetamisest 
 • Külma ilma korral veedavad inimesed rohkem aega toas. Päästeamet paneb südamele, et suitsetamine rõdul ja toas on eluohtlik.
 
Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel
 • Korralikult soojustamata torude jäätumine on külmade saabudes sage probleem. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit. 
 
Kontrolli suitsuanduri korrasolekut 
Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.
 
Aita nõrgemaid
 • Hoolitse vanemaealiste lähedaste ning naabrite eest. Aita vajadusel suitsuanduri kontrollil, selle patarei vahetamisel või ohutul kütmisel.
 • Lase lemmikloomad krõbeda külma eest ööseks tuppa sooja.
 
Külmal ajal kontrollivad päästjad tavapärasest põhjalikumalt tühjana seisvaid ehitisi ja Päästeametile teadaolevalt tuleohutuslikult halvemas seisukorras olevaid hooneid, et vähendada tulekahju puhkemise ohtu.