« Tagasi

Saue vallavalitsuse 10. märtsi otsused

Saue vallavalitsus võttis tänasel istungil vastu ulatuslikest piirangutest tulenevad kohapealsed haridust (lasteaiad, koolid, eralasteaiad ja -hoiud) ning huviharidust puudutuvad otsused.
 
MUNITSIPAALLASTEAIAD
 • Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud. Kontaktide minimiseerimiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt kohatasu maksmisest.
 • Kui annad lasteaiale hiljemalt 14. märtsi õhtuks teada valmisolekust last 15. märtsist kuni 14. aprillini lasteaeda mitte tuua, siis Sinu e-posti aadressile aprillikuu eest arvet ei saabu.
 • Kui siiski elu teeb korrektiivid ja vajad eelpool toodud perioodil lapse hoidmisel lasteaia abi, saabub arve selle perioodi eest, mis jääb koha kasutamise alguse ja perioodi (14. aprilli) lõpu vahele.
 • Neile, kes teavad juba praegu, et laps tuleb lasteaeda ka järgnevatel nädalatel, saabuvad kohatasuarved tavalisel moel.
 
ERALASTEAIAD JA -HOIUD
 • Eralasteaedade ja -hoidude uksed on endiselt avatud, kuid väike puhkus kodus oleks kõigile lastele rõõmuks.
 • Et igapäevaselt eralasteaias või -hoius käivate väikeste koju jätmise otsust oleks lihtsam langetada, teeb Saue vallavalitsus volikogule ettepaneku vabastada ka eralasteaedades ja -hoidudes käivate laste vanemad 15. märtsist kuni 14. aprillini kohatasu maksmisest.
 • Kui annad Saue Vallavalitsuse haridus- ja tervisedendusspetsialist Anne Vainule (anne.vainu@sauevald.ee) hiljemalt 14. märtsi õhtuks teada, et Sinu laps ei kohtu armsate kaaslaste ja õpetajatega eralasteaias või -hoius vahemikus 15. märtsist kuni 14. aprillini, siis juhul, kui vallavolikogu annab 25. märtsil heakskiidu vallavalitsuse ettepanekule, ei ole Sul vaja kulutada aprillis raha lastehoiu kohatasule. 
 
TOIDUPAKID KOOLIDEST
 • Kõigile lastele on koolides tagatud soovi korral toidupakk, mille saab kätte kooli juhtkonna ja toitlustaja poolt kokku lepitud reeglite alusel.
 • Toidupaki soovist anna palun koolile eelnevalt teada ja järgi kehtestatud reegleid. Reeglid on vajalikud selleks, et maksimaalselt hajutada toidupakile järele tulijaid ja vähendada juhuslikke kontakte.
 • Palun hinda toidupaki tellimise vajadust ja otstarbekust kaasneda võivate lisakontaktide ja riskidega võrreldes ning telli pakk seda arvestades.
 • Ära palun telli pakki, kui see jääb seisma.
 
HUVIHARIDUS MUNITSIPAALKOOLIDES
 • Huviharidus Saue valla koolides on koroonaajal leidnud sageli uued väljundid, aga kui see pole õnnestunud, saavad lapsed seda aega kasutada liikumiseks väljas või tubasteks tegevusteks kodus. Igal juhul ei ole ühelgi Saue valla munitsipaalkooli ringis käiva lapse vanemal aprilli eest arvet oodata.
 
SAUE MUUSIKAKOOL
 • Saue Muusikakool on töö ümber korraldanud, arvestades piirangutega, ja kui tunnid toimuvad virtuaalselt või mõnel muul moel, väljastab vald vanemale ka arve.
 
PIKAPÄEVARÜHM
 • Kuivõrd Saue Gümnaasiumis lähevad kõige väiksemadki õpilased neljapäevast üle distantsõppele, ei toimu pikapäevarühma tegevust ja selle eest vanemale arvet ei esitata.
 
HUVITEGEVUS ERAHUVIKOOLIDES JA -RINGIDES
 • Huvitegevus erahuvikoolides ja -ringides on korraldatud juhendaja poolt vanematega kokkulepitud tingimustel ja viisil.
 • Kui erahuvikool või -ring väljastab vanemale aprilli eest arve ja vanem selle ka tasub, lisab vald vanema makstavale omaosalusele tavapärase 20 eurot. 
 
OLEME ALATI OLEMAS
 • Kui Sul on koroonaga seotud mure, vajad sotsiaalabi või lihtsalt infot või head nõu vallas toimuva suhtes, pöördu julgesti vastava vallaametniku poole. Koos leiame vastused ja parimad võimalikud lahendused.

 

Saue Vallavalitsuse kontaktid (klõpsa lingil)

 
Tänased otsused puudutavad järgmist kuud. Edaspidised otsused teeb vallavalitsus aprillis lähtuvalt üldisest olukorrast ja Vabariigi Valitsuse korraldustest.