« Tagasi

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

1. aprillist avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill. Jagamisele läheb ca 1,25 miljonit eurot.
 
Eelmisel aastal sai üle Eesti programmist toetust 386 erinevat ühendust 484 projektile. Toetuste kogusumma oli 1,23 miljoni eurot.
 
Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
 
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
 
Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot. 
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
 
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ja omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.
 
Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada 30. aprillil kella 16.30-ni. 
 
Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, Harjumaal MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit.