« Tagasi

Ohtlike ja elektroonikajäätmete, vanarehvide ning eterniidi kogumisring 24. ja 25. aprillil

Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 24. aprillil, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi ja pühapäeval, 25. aprillil, eterniidi kogumisringi. Eterniidi äraveole tuleb eelnevalt registreerida.
 
Kogumisringide ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve, elektroonikajäätmeid ja eterniiti.
 
Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh vanarehvid ja eterniidi) ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
 
Vanarehvid peavad olema velgedeta ja suurema mustuseta (st rehvi sisemuses ei tohi olla mulda, lehti vms). Mulla alt välja kaevatud või näiteks põllumajanduses muuks otstarbeks kasutatud määrdunud rehve tuleb enne üleandmist puhastada. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.

Head Saue valla elanikud!

Kogumisringil võtab vallavalitsuse tellitud masin ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromusid ja vanarehve vastu ainult 24. aprillil graafikus märgitud kellaajal ja kohas.
 
Palun ärge reostage neid paiku muul ajal oma jäätmete, elektroonikaromude ja vanarehvidega.
 
Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Saue valla elanikud jäätmeid ära anda Pääsküla jäätmejaamas ning jäätmepunktides Saue linnas, Riisipere alevikus ja Ääsmäel
 
Jäätmete ladustamine selleks mitte ettenähtud kohta on keelatud ja jäätmeseaduse alusel karistatav rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Eterniidi äratoomise soovist tuleb teada anda Saue vallavalitsusele telefonidel: 679 0180 (Saue linn), 654 1130 (Laagri halduskeskus), 679 3014 (Haiba halduskeskus) või 608 7231 (Riisipere halduskeskus).

 

Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda, asukoht, kust eterniit pärineb, ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kuupmeetrites.
 
Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb 21. aprillil kell 16.