« Tagasi

Välisõppe stipendiumi taotlus esita 1. maiks või 1. novembriks

Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 16-26-aastastel üldhariduskooli või kutsekooli õpilastel ja statsionaarses õppes õppivatel üliõpilastel on võimalik välismaal õppimiseks stipendiumi taotleda.
 
Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane või üliõpilane vallavalitsusele stipendiumi taotlemise avalduse koos vajalike lisadokumentidega stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks.
 
Stipendiumi suurus õpilasele või üliõpilasele on kuni 800 eurot üheks semestriks või kuni 1 600  eurot õppeaastaks või kaheks semestriks. Kalendriaastal taotlejale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 eurot.
 
Stipendiumi määramise ja selle suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.
 
Kui taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, otsustab vallavalitsus stipendiumi suuruse eelarve piires.
 
Stipendiumite kogusumma kalendriaastas on kuni 0,1% valla aastasest tulumaksuprognoosist.