« Tagasi

Valminud on Saue ja Lääne-Harju valla ühise jäätmekava eelnõu

Saue Vallavalitsus teatab, et on valminud eelnõu „Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026".
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühises jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumitel, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 
„Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021–2026" eelnõu avalik väljapanek toimub 26.05.2021 - 09.06.2021 Saue Vallavalitsuses aadressil Kütise tn 8, Saue linn ja valla veebilehel.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Saue Vallavalitsuse postiaadressil või e-kirjaga aadressil info@sauevald.ee.
 
Juhul, kui jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub eelnõu avalik arutelu, mille toimumise ajast teavitab Saue Vallavalitsus täiendavalt.
 
 
Marika Ilves
keskkonnaspetsialist