« Tagasi

Saue linnas algasid endise vallamaja rekonstrueerimistööd

Saue linnas aadressil Tule tänav 7 algasid vallavalitsuse endise hoone rekonstrueerimistööd, ümberehituse plaanitud lõpp on jaanuaris 2022. Hoonesse kolib eakate päevakeskus, 12 sotsiaalkorterile lisandub 8 täiendavat eluruumi.
 
Hanke tulemusel kujunes ehituse maksumuseks 1 096 384,25 eurot käibemaksuta. Hoone rekonstrueerimist toetab riik 468 000 euroga läbi meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes". Investeeringu ülejäänud osa katab Saue vald eelarvest.
 
Tööde tellija on Saue Vallavalitsus. Ümberehituse projekt valmis Eesti Ehitusprojekt OÜ-s, ehituse peatöövõtja on Megaron-E AS ja omanikujärelevalvet teostab ATLM Group OÜ.
 
Tule 7 projekti eesmärk on rekonstrueerida hoone liginullenergiahoonele esitatud nõuetele vastavaks (A-energiaklass).
 
Lisaks rekonstrueerimisele muutub hoone kasutusotstarve 100% toetatud elamise põhiseks (peamine kasutamise otstarve: muu kolme või enama korteriga elamu). Hoones hakkavad 74% pinnast asuma toetatud elamisega korterid ja 26% pinnast neid toetava päevakeskuse ruumid, kus toimuvad tegevused eakatele, teenindatakse eakaid päevahoius ja hoones asuvate korterite elanikke.
 
Maja esimesele ja keldrikorrusele ehitatakse uued ruumid Saue Päevakeskusele. Vallavalitsuse endiste ruumide asemele teisel ja kolmandal korrusel tulevad sotsiaalkorterid.
 
Tööde käigus vahetatakse välja kõik maja aknad, soojustatakse fassaad, uuendatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemid ning ehitatakse pesemisvõimalused täna olemasolevatesse sotsiaalkorteritesse, kus need hetkel puuduvad.
 
Olulisematest muudatustest on hoonesse planeeritud lift koos šahtiga ja esimesele korrusele saali laiendus olemasoleva hoone mahust väljaspoole.
 
Tööd on planeeritud kahes etapis. Esimeses etapis ehitatakse sotsiaalkorteriteks ümber vallavalitsuse kasutuses olnud ruumid ja tehakse fassaaditööd. Teises etapis ehitatakse täna olemasolevatesse sotsiaalkorteritesse pesuruumid, millele järgneb nende korterite remont.
 
Et pesuruume ehitada ja kortereid remontida, on vaja need ajutiselt vabastada. Selleks tuleb korterite üürnikel tööde tegemise ajaks kolida samasse majja esimeses etapis juurde ehitatud korteritesse.
 
Ehituse ajal on tagatud küll majaelanike ohutus, aga et töödega kaasnevad paratamatult müra ja tolm, liikumine on takistatud ja ei ole võimalik kasutada maja kõrval asuvaid parklaid, pakkus Saue Vallavalitsus elanikele ebamugavuste tõttu võimalust ehituse ajaks või püsivalt elukohta vahetada teiste munitsipaalelamute vabadesse korteritesse Laagris või Turbas. Elanikud seda võimalust kasutada ei soovinud.
 
Ehituse ajaks jääb avatuks hoone ees kulgev kergliiklustee, kuid tähelepanelik tuleb olla parklas paikneva värava ees, kuna sealtkaudu liigub ehitust teenindav transport. Iga ehitusega paratamatult kaasnevaid mürarikkaid töid välditakse õhtusel ja öisel ajal.
 
Töömaale paigaldatavalt infotahvlilt on leitavad kõik ehitustegevusega seotud kontaktid.