« Tagasi

Sõidukite enampakkumine elektroonilise oksjonina

Saue Vallavalitsus (registrikood 77000430) viib läbi sõidukite enampakkumise elektroonilise oksjonina  osta.ee keskkonnas.

Mark ja mudel

registri- märk

esmane regis- treerimine

VIN kood

täiendav info

alghind, eurot

Mitsubishi I-MIEV

765BGN

16.05 2012

JMBLDHA3WCU002211

Laagris

3000

Mitsubishi I-MIEV

766BGN

16.05 2012

JMBLDHA3WCU001972

Laagris

3000

Mitsubishi I-MIEV

708BGN

17.05.2012

JMBLDHA3WCU001963

Laagris

3000

 

Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja, ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

Sõidukitega tutvumiseks helistada: Virko Kolks, tel 504 4051.

 

Ostja meelespea ja müügitingimused

 • Palume sõidukit kindlasti vaatama tulla enne pakkumise tegemist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Müüja ei ole müüdavat sõidukit defekteerinud ega sellele visuaalset vaatlust teostanud rohkemal määral, kui see on piltidelt nähtav. Sõidukit müüakse seisukorras, nagu see on ja ilma kvaliteedi garantiita.  Ostmisel tuleb arvestada, et tegemist on kasutatud sõidukiga.
 • Pakkumise esitamisega kinnitab ostja, et on tutvunud sõiduki andmetega enampakkumise kuulutuses ja Transpordiameti iseteenidusportaalis.
 • Ostjaga võetakse ühendust pärast enampakkumuse lõppemist.
 • Ostja on kohustatud tasuma ostu eest täies ulatuses 10 päeva jooksul pärast vastava teate saamist.
 • Ostu-müügileping (digi)allkirjastatakse. Allkirjastamise tingimuseks on raha laekumine ostuhinna täies ulatuses müüjale. Kui digitaalallkirjastamine ei ole võimalik, tuleb ostjal sellest müüjat eelnevalt informeerida.
 • Sõiduki liikluses kasutamiseks tehnilise ülevaatuse ja korrasoleku tagamine (sh selleks vajalike täiendavate kulutuste tegemine) ning liikluskindlustuslepingu sõlmimine on ostja kohustus.
 • Müüja ei vastuta sõiduki sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse eest, ei anna sõidukile garantiid ega osta lepingu eset ostjalt tagasi.
 • Ostu-müügilepingu sõlmimine võib võtta aega kuni 14 tööpäeva alates raha laekumisest.
 • Ostja on kohustatud pärast lepingu sõlmimist 3 tööpäeva jooksul sõidukile järele tulema. Kui ostja ei ole teavitanud müüjat taasesitamist võimaldaval viisil mõjuvast põhjusest, miks ta ei saa sõidukit ära viia, on müüjal õigus nõuda ja ostjal kohustus tasuda käesoleva kohustuse täitmisega viivitatud iga kalendripäeva eest leppetrahvi 10 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% lepingu koguhinnast.
 • Vastavalt liiklusseaduse § 77 lg 3 on ostja kohustatud 5 tööpäeva jooksul alates sõiduki üleandmise vastuvõtmise aktile allakirjutamisest teostama omaniku registriandmete muutmise Transpordiametis. Toimingu tegemata jätmisel kustutab Transpordiamet sõiduki ajutiselt registrist vastavalt Liiklusseaduse § 77 lg 8.
 • Ostu-müügileping vormistatakse ainult oksjonil võidupakkumise teinud kasutaja registreerimisandmetega (vastavalt juriidilisele või füüsilisele isikule, kelle nimele kasutajakonto on registreeritud). Seega pakkumise tegemisel palub müüja tagada andmete õigsus.