« Tagasi

Kes on meie valla selle aasta tegijad?

20. septembrini saab esitada kandidaate Saue valla tunnustuskonkursile.
 
Tunnustuse kategooriad meie vallas.
 • Aasta sädeinimene on Saue valla elanik, kes on kogukonda ühendanud ja kellel on kogukonnas oluline roll või kes on panustanud oma mõtete ja tegevusega piirkonna ja/või valla arengusse.
 • Aasta vabatahtlik on Saue valla elanik, kes on märkimisväärselt panustanud mõne vabaühenduse tegevusse.
 • Aasta ettevõte on Saue valla äriühing, mis on panustanud aktiivselt kohalikku kogukonda.
 • Aasta vabaühendus on Saue valla vabaühendus, mis on silma paistnud oma aktiivse tegevusega kogukonna arengusse.
 • Aasta noorsportlane on kuni 22-aastane (k.a) sauevallakas, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.
 • Aasta sportlane või aasta võistkond on Saue valla elanik või Saue valda esindanud võistkond, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.
 • Aasta loomeinimene on Saue valla elanik, kes on silma paistnud oma tegemistega kultuuri valdkonnas.
 • Tunnustus „Tegus noor" antakse Saue valla noorteühendusele või kuni 26 aastasele Saue valla elanikule, kes on silma paistnud oma tegevusega.
 • Aasta noorettevõtja on kuni 26-aastane Saue valla elanik, kes on silma paistnud oma tegevusega ettevõtluse valdkonnas.
 • Noorte lemmik on isik, ettevõte või kollektiiv, kelle eestvedamisel või toetusel on vallas toimunud mõni ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on valla noortele olnud olulise tähtsusega. 
 • Aasta abistaja on Saue valla elanik, kes on märganud enda kõrval abivajajat, on oma tegevusega aidanud abivajajaid.
Kandidaadi esitamiseks tuleb saata meiliaadressile info@sauevald.ee avaldus, kus on kirjas teie enda ehk esitaja andmed (nimi ja isikukood, juriidilise isiku puhul registrikood, meiliaadress ja telefoninumber), tunnustatava andmed (nimi, meiliaadress ja telefon), tunnustusavalduse liik ja põhjendus.
 
Esitatud avaldusi vaagivad volikogu komisjonid ja komisjonide valiku kinnitab Saue vallavolikogu. Tunnustused antakse üle novembrikuus Saue valla tunnustamisüritusel.