« Tagasi

Saue vallavanemana jätkab Andres Laisk, vallavalitsus on 9-liikmeline

Saue Vallavolikogu valis täna, 22. novembril 18 poolthäälega Saue vallavanemaks Andres Laisa (51) ja kinnitas ametisse vallavalitsuse. Volikogu istungil osales 23 volinikku 27-st.
 
Andres Laisk on olnud Saue vallavanemana ametis kolmel valimistsüklil: aastatel 2009-2013 ja 2013-2017 ning haldusreformijärgselt 2017-2021.
 
Vallavolikokku kandideeris ta valimisliidu Koostöö - Meie Vald ridades ja kogus 132 kandideerinust kõige enam hääli - 1012.
 
Andres Laisk on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat. Magistrikraadi omandas ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi erialal. Juhtimise ja panganduse alal täiendas ta end Stockholmi School of Economicsi juures.
 
Enne vallavanemaks valimist aastal 2009 töötas Andres Laisk Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja finantsinspektsioonis. Eelmisest sajandist on tal kogemus väikeettevõtjana peamiselt meedia ja reklaami alal.
 
Andres Laisk on valitud esindama Eesti kohalikke omavalitsusi Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR - Council of European Municipalities and Regions) poliitikakomitees. Ta on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse liige.
 
2014. aastal tunnustas HOL Andres Laiska tiitliga Suur Holmer teenete eest Saue valla ja omavalitsuste vahelise koostöö arendamisel. Auhinna nimi on tuletatud lühendist HOL, millele on lisatud „Me Ehitame Riiki".
 
2019. aastal pälvis Andres Laisk Harjumaa teenetemärgi aktiivse haldusreformi propageerimise ja omavalitsuste vabatahtliku ühinemisprotsessi lõpule viimise eest.
 
Saue Vallavalitsus on 9-liikmeline, sellesse kuuluvad vallavanem, kolm abivallavanemat ja viis vallavalitsuse liiget.
 
Abivallavanematena jätkavad Kalle Pungas, Andres Kaarmann (Isamaa) ja Riho Johanson (Eesti Reformierakond).
 
Kalle Pungas koordineerib Saue valla ehituse ja ruumilise planeerimise, maakorralduse, keskkonna, elamu ja kommunaalmajanduse, liikluse, teehoiu ja järelevalve valdkondi. Riho Johansoni vastutusalasse kuuluvad arendustegevus, teenuste osutamine ja turvalisus ning Andres Kaarmann ohjab hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonda.
 
Vallavalitsuse liikmed on Riisipere ning Haiba halduskeskuse juhatajad Peedo Kessel ja Eva Puusta ning koalitsiooni esindajad Kristel Kuusk (Koostöö – Meie Vald), Arpo Põld (Eesti Reformierakond) ja Mihhail Jallajas (Isamaa).
 
Saue valda juhib kolmepoolne koalitsioon, kuhu kuuluvad valimisliit Koostöö - Meie Vald, Eesti Reformierakond ja Isamaa erakond. Koalitsioonilepingu allkirjastasid osapooled 3. novembril.
 
27-liikmelises volikogus on valimisliidul Koostöö - Meie vald 11 kohta, Eesti Reformierakonnal viis ja IRL-il neli. Ülejäänud seitse mandaati jagunevad erakonna Eesti 200 (4) ja EKRE (3) vahel.
 
 
Saue Vallavalitsus. Vasakult: Mihhail Jallajas, Andres Kaarmann, Eva Puusta, Andres Laisk, Peedo Kessel, Arpo Põld, Kristel Kuusk, Riho Johanson ja Kalle Pungas. Fotod: Sirje Piirsoo