« Tagasi

Saue Vallavolikogu 30. juuni istungi päevakord

 1. Saue valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete kinnitamine
 2. Saue valla siseaudiitori 2022. aasta teise poolaasta tegevusplaani kinnitamine
 3. Saue valla operatiivteenuste infosüsteemi põhimäärus
 4. Reaalservituutide seadmine
 5. Saue valla kaasava eelarve menetlemise kord
 6. Halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine halduslepingu allkirjastamiseks
 7. Nõusoleku andmine finantskohustuse võtmiseks
 8. Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 7 „Saue valla kaevetööde eeskiri" muutmine - II lugemine
 9. Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 45 „Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord" muutmine
 10. Alliku külas asuvate Veski kergtee L45 ja Veski kergtee L46 katastriüksuste tasu eest Saue vallale omandamine
 11. Lehetu külas Terjatu tee 16 katastriüksusel asuva ehitise mõttelise osa hõivamise algatamine
 12. Informatsioon
 
Saue Vallavolikogu istung toimub 30. juunil  algusega kell 14 vallamajas volikogu saalis aadressil Kütise 8, Saue linn.
 
Volikogu istungi ülekande link. Ülekanded ei ole järelevaadatavad.
 
Juhul kui keegi volikogu liikmetest ei soovi, et istungit üle kantakse, toimub istungi alguses sellekohane hääletus.